fbpx

O NÁS

Naša spoločnosť je tvorená z odborníkov z jednotlivých oblastí práva s hlbokou znalosťou obchodného práva, občianskeho práva, ochrany osobných údajov, ako aj ďalších právnych oblastí, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň vymožiteľnosti odkupovaných pohľadávok, pričom kvalitu našej práce potvrdzuje aj spokojnosť našich klientov, ktorí nám opakovane zverujú do rúk svoje pohľadávky.

Ušetríme vám finančné prostriedky

Naša spoločnosť dlhodobo a úspešne vymáha pohľadávky, ktorých výška sa pohybuje od 50,- Eur (pri hromadných pohľadávkach) až do výšky 3 000 000,- Eur, pričom nie je dôležité, či ide o jednotlivú pohľadávku, alebo o balík pohľadávok.

firma na vymáhanie pohľadávok

Identifikujeme dlžníkov

Náš tím má bohaté skúsenosti s presnou identifikáciou dlžníkov, ktorých totožnosť naši klienti neboli schopní napriek značnej snahe zistiť. Ide najmä o prípady, keď spotrebiteľské vzťahy medzi subjektami zakladali vyhlášky jednotlivých obcí, pričom naša spoločnosť bola schopná jednotlivých dlžníkov identifikovať a dosiahnuť úspešné mimosúdne vyrovnanie alebo pohľadávky uplatniť súdnou cestou a následne dosiahnuť ich vymoženie.

Pomáhame aj zahraničným subjektom

Zahraničné podnikateľské subjekty, ktoré nedisponujú znalosťami slovenských právnych predpisov, sú pri vymáhaní pohľadávok od slovenských dlžníkov vždy vo veľkej nevýhode, a preto sa na nás obracajú ako na spoľahlivého partnera, ktorý dokáže citlivo zohľadniť ich špecifickú situáciu. Vďaka nášmu individuálnemu prístupu patria zahraniční klienti k našim spokojným zákazníkom.

Neplatíte, ak vám pohľadávky nevymôžeme

Klientmi našej spoločnosti sú okrem veľkých spoločností aj subjekty, ktoré nemajú záujem alebo finančnú možnosť platiť nákladné výdavky za služby advokátskych kancelárií. Na rozdiel od advokátskych kancelárií, my svojich klientov nezastupujeme, ale pohľadávky odkupujeme s odloženou lehotou splatnosti kúpnej ceny naviazanou na reálne vymoženie pohľadávky našou spoločnosťou. Pre vás to znamená predovšetkým to, že za naše služby neplatíte, pokiaľ pohľadávky nevymôžeme.

Od začatia vymáhacieho procesu vás delí už iba pár krokov

Kontaktujte nás ešte dnes a vymáhací proces môžeme začať už zajtra.