fbpx

Úspešnosť vymožiteľnosti pohľadávok

Náš tím dokáže vždy nájsť riešenie na akékoľvek prekážky, a preto patríme medzi najspoľahlivejšie spoločnosti, ktoré sa venujú vymáhaniu pohľadávok. Spokojnosť nášho zákazníka a kvalitná analýza jeho problémov týkajúcich sa pohľadávok, ktorých sa nevie domôcť, je naším prvoradým cieľom. Kreativita a najmä kvalifikovanosť našej spoločnosti zaručuje úspech, ktorý vie oceniť aj zákazník s vysokými požiadavkami.

Percentuálne vyjadrenie vymožiteľnosti pohľadávok

Vymožiteľnosť pohľadávok závisí od rôznych faktorov, počnúc lehotou splatnosti cez schopnosť dlžníka reálne splniť svoj záväzok vyplývajúci z pohľadávky až po zabezpečenie pohľadávky. Spoločnosť Claims Collection, s.r.o., tvoria odborníci z jednotlivých oblastí práva s hlbokou znalosťou obchodného práva, občianskeho práva, ochrany osobných údajov, ako aj ďalších právnych oblastí, ktorí zabezpečujú vysokú úroveň vymožiteľnosti odkupovaných pohľadávok, pričom kvalitu našej práce potvrdzuje aj spokojnosť našich klientov.

Vieme, že náš úspech je váš úspech, a preto sa môžeme prezentovať úspešnosťou pri vymáhaní pohľadávok vo výške:

  • 0%

ČÍM SA ODLIŠUJEME

Nie sme platení od hodiny a nie sme platení ani v prípade neúspechu vymoženia pohľadávky.

Nárok na odmenu nám prislúcha až v prípade reálne vymoženej pohľadávky.

Nezastupujeme klientov, ale pohľadávky odkupujeme s odloženou lehotou splatnosti kúpnej ceny, ktorá je naviazaná na reálne vymoženie pohľadávky našou spoločnosťou.

Naše zmluvy obsahujú klauzulu, ktorá vám umožní odstúpiť od zmluvy a získať vaše pohľadávky späť bez akýchkoľvek poplatkov za predpokladu, že by ste napr. neboli spokojní s našou prácou, príp. z iného dôvodu.

Znášame všetky súdne poplatky, ako aj iné trovy konania.

Zabezpečujeme zastúpenie našej spoločnosti advokátskou kanceláriou, ktorá sa preukázala ako účinný prostriedok faktického donútenia dlžníkov na mimosúdne urovnanie, pričom za služby advokátskej kancelárie znáša všetky poplatky naša spoločnosť a vám nebude za tieto služby účtovaný žiaden poplatok.

Náš tím je tvorený z odborníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti s vymáhaním pohľadávok, a to vrátane pohľadávok zo zahraničia.

Sme otvorení rokovaniu o znení zmluvy, nakoľko vieme, že každý klient si vyžaduje osobitný prístup, ktorý by mal zabezpečiť prekonanie akýchkoľvek obáv z vašej strany.

Vedieme transparentný účet, do ktorého môžete mať zriadený prístup za účelom kontroly vymoženia jednotlivých pohľadávok (využívané najmä pri hromadných pohľadávkach).

Informujeme klientov o postupe vo veci vymáhania pohľadávok v pravidelných intervaloch.

Zlé výsledky netolerujeme!

Zásadne nespolupracujeme s osobami a subjektmi, ktoré nespĺňajú alebo prestanú spĺňať mieru úspešnosti, ktorou sa naša spoločnosť prezentuje a ktorá zaručuje spokojnosť našich klientov.

Kompletný servis

Zabezpečujeme kompletnú analýzu podkladov a ich následnú zmluvnú prípravu, odkúpenie pohľadávok, ako aj ich reálne vymoženie. Náš klient je finančne odbremenený od poplatkov, ako aj od trov konania. Naša spoločnosť ponúka kompletné služby, ktoré klientovi garantujú jeho úspešnú návratnosť financií od dlžníka bez najmenších starostí.

Máte záujem vymôcť vaše pohľadávky?

Kontaktujte nás ešte dnes a vymáhací proces môžeme začať už zajtra.