fbpx

Náš tím

Naša spoločnosť pre vás zabezpečila najspoľahlivejší tím v oblasti vymáhania pohľadávok, ktorý tvoria vyškolení, profesionálni, vzdelaní a najmä flexibilní odborníci. Kladieme vysoký dôraz na kvalitu poskytovaných služieb, a preto je empatia, ochota a precíznosť našou najsilnejšou stránkou. Nehľadáme ľahké cesty, a preto máme pre každý váš problém dôkladné riešenie, ktoré vám predstaví pridelený odborník, ktorý vašu pohľadávku individuálne vyhodnotí, skompletizuje a následne začne vhodným spôsobom komunikovať s dlžníkom.

Sme experti v komunikácii

Väčšina vymáhaných pohľadávok patrí do sféry obchodných vzťahov, v ktorých vystupujú spoločnosti, ktoré disponujú dostatočným majetkom. Na druhej strane existuje však aj veľké množstvo pohľadávok, v ktorých vystupujú fyzické osoby, ktoré si nemôžu dovoliť vyplatiť predmetné pohľadávky. Nakoľko majú členovia našej spoločnosti dlhoročné skúsenosti s vymáhaním všetkých druhov pohľadávok, rozumieme, že je potrebné komunikovať iným spôsobom s podnikateľskými subjektmi a iným spôsobom s fyzickými osobami a aj preto osoby, ktoré tvoria náš tím alebo s ktorými naša spoločnosť spolupracuje, podstupujú rôzne školenia a vzdelávacie procesy zamerané na efektívny prístup a najmä komunikáciu s týmito osobami, ako aj spoločnosťami,  ktoré im zaručujú vyššiu mieru úspešnosti pri vymáhaní pohľadávok.

tím expertov v komunikácii

Dôležité je porozumieť dlžníkom

Každý člen našej spoločnosti, ktorému je osobitne pridelená pohľadávka, komunikuje s dlžníkmi samostatne, pričom klientom zaručujeme kontakt s takýmto členom nášho tímu od začiatku vymáhacieho procesu až po jeho skončenie.

Počas dlhoročnej praxe naši klienti ocenili okrem iného aj komunikáciu s členmi nášho tímu, ktorí sú im k dispozícii a poskytnú im kompletné, dôveryhodné a zrozumiteľné informácie o stave ich pohľadávky. Vzhľadom k tomu, že rozumieme, aký dôležitý je čas nášho klienta, tento spôsob je najefektívnejší a klientmi presadzovaný a vyhľadávaný.

Overujeme si všetky informácie

Naša spoločnosť si dôveryhodným spôsobom overuje všetky relevantné informácie o platobných schopnostiach jednotlivých dlžníkov. Na základe takto získaných informácií máme možnosť získať všetky podstatné a relevantné informácie, ktoré dopomáhajú vytvoriť si celkový obraz o platobných schopnostiach jednotlivých dlžníkov a dohodnúť s dlžníkom splátkový kalendár v prípade, že neuhradenú pohľadávku nie je schopný uhradiť jednorazovo, nakoľko už pri prvom kontakte máme reálnu predstavu o skutočnej možnosti splatenia pohľadávok. V prípade, že dlžník nesúhlasí so splátkovým kalendárom, člen nášho tímu po predchádzajúcom schválení klientom predstaví dlžníkovi iné formy úhrady pohľadávky. Pre úspešné vymáhanie pohľadávok je nevyhnutné poznať okrem jednotlivých pohľadávok a dlžníkov aj spôsob fungovania podnikateľského prostredia.

Vieme zistiť, kedy dlžník zavádza

Základným pilierom našej spoločnosti je dôvera, ktorú si budujeme od prvého kontaktu nielen s klientom ale aj s dlžníkom. Na základe takto získanej dôvery vieme s dlžníkom plnohodnotne komunikovať a  vďaka potrebným informáciám vyhodnotíme, kedy dlžník zavádza alebo sa zámerne vyhýba plneniu svojej pohľadávky napriek tomu, že disponuje finančnými prostriedkami alebo majetkom. Náš tím vďaka dlhoročným skúsenostiam pozná správanie a konanie dlžníka, a preto sme pripravení podať žalobu v každom procese vymáhania pohľadávky, čím dôjde k zastaveniu možnosti premlčania.

87 % úspešnosť vymoženia pohľadávok

V momente, keď pochopíme a identifikujeme dôvod, prečo dlžníci nezaplatili svoje pohľadávky, vytvoríme konkrétny plán vymoženia pohľadávok. Náš tím je odborne vzdelaný v každom smere a pravidelne podstupuje školenia psychológie, navštevuje kurzy komunikácie a komunikačných zručností, vďaka čomu sme doteraz dosiahli až 87 % celkovú úspešnosť vymoženia pohľadávok. Naše výsledky sú bezkonkurenčné, a to nielen na trhu slovenskom, ale aj zahraničnom.

Pripravení vymôcť vaše pohľadávky?

Kontaktujte nás ešte dnes a vymáhací proces môžeme začať už zajtra.