fbpx

Dávid F.

Mali sme dve komplikované pohľadávky voči tomu istému dlžníkovi, a vďaka tomu že sme boli zastupovaný takouto spoločnosťou sa jedna vymohla hneď a na druhú sa nastavil splátkový kalendár, s čím sme súhlasili. Vždy lepšie splácanie po častiach ako nič.