fbpx

Kamil F.

Napriek tomu že vymáhanie je vcelku nepríjemná záležitosť, prenesením zodpovednosti na túto firmu mi dosť ako živnostníkovi padla ťarcha z pliec a profesionálny tím sa o všetko postaral. Ďakujem za všetko