fbpx

Miloš B.

Dobrý deň kolektív spoločnosti CLAIMS COLLECTION, ja by som taktiež chcela touto cestou poďakovať za vynikajúcu spoluprácu v riešení našich obchodných prípadov v súvislosti s pohľadávkami a zároveň veľkú vďaku si zaslúži pán konateľ Timko, ktorý bol voči nám vždy ochotný a svojim odborným, príkladným ľudským postojom vždy zabezpečil a doriešil akúkoľvek záležitosť. Píšem síce v množnom čísle, ale jeho klienti, ktorí boli aj našimi klientami ho taktiež zaradili do rebríčka 100-percentných ľudí a myslím skutočne, že by mohol byť príkladom pre všetkých ostatných, ktorí sa pohybujú vo vymáhacej činnosti.