fbpx

Ako si poradiť s dlžníkmi?

Každý lekár Vám povie, že najlepším liekom na chorobu je prevencia. Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pri vymáhaní pohľadávok. Jediným rozdielom je, že „právnou prevenciou“ nie je pravidelná preventívna prehliadka ale legitímne uzatvorený právny dokument. Riadne skonštruovaná a všetkými zmluvnými stranami podpísaná zmluva Vám vie ušetriť veľa problémov, času, ale najmä peňazí.

V právnom prostredí koluje výraz, že papier znesie všetko. Tento výrok znamená, že aj keď ste mysleli takmer na všetko, môže sa stať, že niektoré zmluvné podmienky, ktoré ste si dohodli, budú neplatné. Práve z tohto dôvodu je potrebné pred začatím súdneho konania preskúmať všetky možné slabiny, ktoré by mohli zapríčiniť Váš neúspech pri vymáhaní, a na každú z nich pripraviť vhodnú stratégiu.

Aj napriek uvedenému platí, že je nevyhnutné mať čo najlepšie zabezpečený zmluvný vzťah, aby ste predišli možným komplikáciám. Pokiaľ je Váš obchodný partner férový a seriózny, nemôže mu robiť problém dodržať zmluvné podmienky, na ktorých ste sa dohodli. Problémom v dnešnom svete je však skutočnosť, že serióznosť a férovosť sú už skôr výnimočné. Značná časť pohľadávok, s ktorými sa stretávame, vznikla práve medzi bývalými priateľmi a známymi, ktorí si navzájom dôverovali. V takýchto prípadoch častokrát ani nebola uzatvorená žiadna písomná zmluva alebo bola uzatvorená v značne nedostatočnej forme. S nekalým správaním zo strany dlžníkov sa vo veľkej miere stretávame aj pri obchodnoprávnych záväzkoch, kde je takéto slabé zabezpečenie a krytie nielen nadmieru rizikové ale v niektorých prípadoch dokonca rizikové až na existenčnej úrovni. Je pravda, že vo väčšine prípadov je aj ústne uzatvorená zmluva platným právnych úkonom, avšak dôkazné bremeno bude na Vás. To znamená, že by ste museli zabezpečiť všetky dôkazy o pravosti Vašich tvrdení, čo je spravidla takmer nemožné. Obzvlášť náročné to je, pokiaľ dlžník existenciu uzavretia zmluvy popiera a nakoľko pôjde o jeho peniaze, tak s vysokou pravdepodobnosťou ju aj popierať bude. Niekedy je predsa len možné dokázať aj existenciu ústne uzatvorenej zmluvy, avšak tu už je potrebná oveľa presnejšia metodika právnych postupov, ako aj tých psychologických.

Písomný zmluvný základ je pri vymáhaní pohľadávok alfa omega. Pokiaľ existuje kvalitne vytvorená zmluva, nie je spravidla potrebné dlhé súdne dokazovanie. Nie je pritom podstatné, či predmet zmluvy tvorí tovar, služby alebo niečo iné.  Medzi najčastejšie súdmi akceptované dôkazy patria dlžníkom podpísané faktúry. V prípade, ak dlžník nenamietne autenticitu jeho podpisu, ste o krok bližšie k vymoženiu Vašich pohľadávok.

Medzi ďalšie dôkazy, na ktorých sa dá s právnou pomocou postaviť súdne konanie, patrí aj komunikácia medzi Vami a Vaším dlžníkom. Medzi takúto komunikáciu môžeme zaradiť napr. SMS správy, e-maily, zvukové záznamy, v ktorých dlžník  uznáva svoj dlh, sľubuje ako Vám ho zaplatí alebo sa dokonca aj vyhráža. Použiteľnosť a prípustnosť takýchto dôkazov záleží vždy prípad od prípadu, avšak na základe našich dlhoročných skúsenosti vieme zabezpečiť vysokú pravdepodobnosť pripustenia takéhoto dôkazného materiálu v súdnom konaní. Každý dôkaz, nech by sa zdal akokoľvek nepodstatný, je potrebné posúdiť, nakoľko súdne procesy môžu byť niekedy vyhraté aj na základe tých najnenápadnejších dôkazov.

Pri vymáhaní pohľadávok nesmiete zabudnúť na to najdôležitejšie, a tým je ich premlčanie. Pokiaľ máte napr. dohodnuté splácanie v splátkach, je podstatné si uvedomiť, že každá splátka sa premlčuje samostatne a nie až po uplynutí času, v ktorom je dohodnutá posledná splátka. Práve pre tento dôvod neverte dlžníkom, pokiaľ Vám stále opakujú, že Vám zaplatia o týždeň, najmä ak to hovoria už posledné 2 roky. Vy možno premlčacie lehoty neovládate, avšak Vaši dlžníci ich niekedy ovládajú lepšie ako vyštudovaní advokáti. Z tohto dôvodu je pre Vás najvýhodnejšie s vymáhaním zbytočne nečakať a zveriť svoje pohľadávky do rúk právnym odborníkom. Naša spoločnosť bude Vaše pohľadávky vymáhať rýchlo a efektívne, pričom ich premeníme na vstupný kapitál pre Vaše ďalšie investície.

Celé právne odvetvie je umenie komunikácie. Na rozdiel od iných odvetví tu Vám alebo Vašim dlžníkom môžu komunikačné schopnosti zabezpečiť buď veľký prospech alebo veľkú stratu. Je nespravodlivé, aby ste boli sankcionovaní za to, že ste dôverovali svojmu obchodnému partnerovi a jednali ste v dobrej viere. Chápeme, že môže byť pre Vás správanie Vašich dlžníkov nepochopiteľné, nakoľko Vy by ste sa plateniu vlastných záväzkov nikdy nevyhýbali. Presne pre takéto situácie sme tu pre Vás my. Členovia našej spoločnosti sa už stretli s tými najrôznejšími výhovorkami a môžeme Vám zaručiť, že s dlžníkmi nejednáme v rukavičkách. Akonáhle máme pocit, že nás dlžník zavádza, bezodkladne podnikáme právne kroky smerujúce k vymoženiu pohľadávok. V prípade akýchkoľvek právnych otázok z Vašej strany nás neváhajte kontaktovať alebo vyplniť naše registračné formuláre a my sa im budeme naplno venovať.

S dobre mienenými radami,

Vaši odborníci z Claims Collection.