fbpx

Vymáhanie dlhu – aký je postup?

Aký je postup pri vymáhaní dlhu a spravovanie pohľadávok?

Vymáhanie a spravovanie dlhov s právnou pomocou je najefektívnejší spôsob, ako získať svoje peniaze späť. Všetci sa špecializujeme na určitú profesijnú oblasť, v ktorej sa snažíme byť čo najefektívnejší. Z objektívnych dôvodov nie je možné, aby každý jeden človek ovládal všetky podstatné oblasti záujmu. V prípade choroby nečítame medicínske články alebo knihy, ale navštívime vysokoškolsky vzdelaného profesionála (lekára), ktorý disponuje potrebnými znalosťami. Z rovnakého dôvodu si nedávame peniaze pod vankúš, ale ich uložíme do správy banky.

Priznajme si, že jediné čo nás drží od toho, aby sme všetky naše povinnosti preniesli na iných, je nedostatok finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu väčšina z nás nemá vlastného kuchára, šoféra alebo napr. aj súkromnú lekársku starostlivosť.

Na rozdiel od osobného kuchára alebo šoféra, ktoré nie sú pre život až tak podstatné služby, správa a vymáhanie pohľadávok môže byť pre nás niekedy až existenčne dôležitá služba, a to najmä keď vidíme, ako veľké spoločnosti podvádzajú alebo nevyplácajú menších živnostníkov. Aj keď je to nespravodlivé, tak veľké spoločnosti sa častokrát spoliehajú na to, že ich živnostníci nebudú žalovať, nakoľko právne služby vedia prevýšiť aj hodnotu samotnej pohľadávky. Presne preto je pre Vás oveľa múdrejšie dovoliť nám, pomôcť Vám vyhrať na poli, v ktorom sme my tými odborníkmi.

Pri vymáhaní pohľadávok vieme predpokladať nastávajúce problémy a nezvyčajné komplikácie, nakoľko sme sa s nimi už stretli v minulosti. Na rozdiel od väčšiny spoločností, ktoré sa zaoberajú správou pohľadávok, sme pripravení aj na zložité prípady, ktoré riešime právnymi prostriedkami a metódami s kvalifikovanými odborníkmi kultivovane, no zároveň nekompromisne. V prípade, ak nastane problém, ktorý si vyžaduje zložitejšie právne kroky, my Vás neodmietneme, nakoľko spolupracujeme s kvalifikovanými právnymi kanceláriami, ktorými sa nechávame aj zastupovať.

Pre efektívne vymoženie Vašich pohľadávok je podstatný čas. Čím rýchlejšie budeme konať, tým skôr dosiahneme úspešné vymoženie všetkých Vašich pohľadávok.

Medzi našich klientov patria aj spoločnosti, ktoré sa rozhodli zastupovať sa samé, avšak zistili, že bez odbornej pomoci, svoje pohľadávky pravdepodobne nevymôžu. Pustiť sa do súdneho konania bez riadne pripraveného dôkazového materiálu a potrebných predsúdnych úkonov, ktoré nie je už možné nahradiť počas súdneho konania, je vysoko rizikové. Aj v prípade, ak o svoje pohľadávky v lepšom prípade neprídete, je možné, že ich vymoženie oddialite až o niekoľko rokov, pričom Vaše podnikanie môže stáť práve na dosiahnutí úspechu vymoženia takýchto pohľadávok.

Podstatnou súčasťou dobre premyslenej stratégie je napríklad aj analýza majetku dlžníka, dostupnosť jeho finančných prostriedkov, predchádzajúce finančné problémy alebo existencia exekučných konaní. Tieto a ďalšie informácie o dlžníkovi nám pomáhajú pri úspešnom vymáhaní dlhov a pri správnom stanovení stratégie postupu pri tejto činnosti.

Od prvého momentu vyvíjame na dlžníkov tlak smerujúci k mimosúdnemu vymoženiu jeho záväzkov, pričom sme v jednaní s dlžníkmi nekompromisní.

Ako spoločnosť, ktorá sa zaoberá správou a vymáhaním pohľadávok, máme za sebou viaceré renomované advokátske kancelárie, a máme na dlžníkov oveľa väčší dosah, ako by ste mali Vy samy. S našou pomocou sa ku svojím financiám a majetku dostanete omnoho rýchlejšie, čim múdro šetríte svoj čas a peniaze. Dlžníci sú nami informovaní o nedoplatkoch, ktoré majú byť zaplatené, o možných právnych a trestných dôsledkoch ich činov, ako aj o navyšovaní ich dlhov spôsobených neskorým uhradením záväzkov.

Nemali by ste znášať negatívne následky spôsobené konaním Vašich dlžníkov. Vieme Vám pomôcť takéto negatívne následky rýchlo a profesionálne odstrániť.

Sme si svojimi schopnosťami istí až do takej miery, že robíme nielen bez nároku na odmenu, pokiaľ pohľadávky nevymôžeme, ale dokonca budeme za Vás znášať aj trovy súdneho konania, ktoré vzniknú počas súdneho procesu. My Vás nikdy neprekvapíme skrytými poplatkami. Ohľadom našich cien sme úplne transparentní, pričom sa o tom môžete samy presvedčiť na nasledujúcom odkaze: https://claimscollection.eu/cennik/.

Nakoľko nám nevzniká nárok na odmenu, ak pohľadávky nevymôžeme, tak si môžete byť istí, že dôležitosť vymoženia bude mať pre nás rovnaký význam ako pre Vás.

Máme rozsiahle skúsenosti aj s dlžníkmi, ktorí prevádzajú svoje majetky na iné osoby. Týmto úkonom vieme nielen odporovať, ale v prípade potreby, riešime takéto prípady aj v trestnoprávnej rovine. Rovnako máme skúsenosti aj s vyvodzovaním osobnej zodpovednosti konateľov dlžných spoločností.

Posledný krok je iba na Vás. Chcete riskovať a pokúsiť sa získať Vaše pohľadávky svojpomocne, uveriť sľubom dlžníkov, že budúci týždeň Vám to už naozaj vyplatia, alebo chcete využiť rýchly a efektívny spôsob, ktorý Vám nielen zaručí vrátenie peňazí, ale aj odradí dlžníkov do budúcnosti takéto konanie zopakovať?

Rozhodnutie je len na Vás.