fbpx

Správa pohľadávok

Správa pohľadávok býva náročný a zdĺhavý proces. Či už ste sa rozhodli zastupovať sa pri vymáhaní pohľadávok sám alebo ste sa nechali zastúpiť advokátom, vymôcť všetky pohľadávky býva náročné aj po technickej stránke. Dlžník, či už fyzická alebo právnická osoba, figuruje v rôznych registroch, je predmetom rôznych konaní, či sa dokonca zbavuje svojho majetku, aby predišiel vyplateniu svojich dlhov. Všetky tieto informácie sú dátami roztrúsenými na rôznych miestach.

Ak má byť správa pohľadávok vykonávaná na profesionálnej úrovni, musia byť zabezpečené všetky podstatné informácie. Informácie o dlžníkovi a povahe vašej pohľadávky, sú najpodstatnejšou časťou celého vymáhacieho procesu. Tie informácie, ktoré nám však poskytnete vy, sú podstatné iba pre samotné vymoženie vašej pohľadávky. Aj keď sa môže zdať, že to je jediná skutočnosť, na ktorej záleží, tak v skutočnosti to môže byť iba jednou z množstva skutočností, ktoré je potrebné zabezpečiť.

Verejnosť sa mylne domnieva, že správa pohľadávok sa skladá iba z vymáhacieho procesu. Skutočnosť je žiaľ taká, že tento názor majú aj niektoré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú správou pohľadávok, ako aj advokáti. Správa pohľadávok musí byť vždy vykonávaná komplexne, nakoľko v opačnom prípade sa zvýši riziko nevymoženia pohľadávok. Z tohto dôvodu sa správa pohľadávok skladá aj zo sledovania ekonomického správania dlžníka.

Po začatí súdneho konania alebo ešte pred ním sa môže dlžník chcieť zbaviť svojho majetku. Zbaviť sa majetku však nie je tak jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Ekonomické správanie dlžníka neustále sledujeme.

Môžete si povedať, že sledovať pohyb napr. nehnuteľností nie je vôbec zložité a zvládnete aj sám. Čo však už sám nezvládnete, je identifikácia katastrálneho územia (v súčasnosti ich na území SR existuje viac ako 3 500), kde sa všetky nehnuteľnosti dlžníka nachádzajú. Rovnako nezvládnete ani rozporovať právny úkon, ktorým sa dlžník svojej nehnuteľnosti už zbavil. Z týchto dôvodov je potrebné neustále sledovať zmeny pohybu takéhoto majetku na dennej báze.

Vyššie uvedené predstavuje iba sledovanie pohybu nehnuteľného majetku, avšak pre úspešné vymoženie pohľadávok je potrebné získať omnoho viac informácií. Naša spoločnosť zisťuje, či má dlžník exekúcie, či je predmetom súdnych sporov, jeho skutočný pobyt, kontaktné údaje a mnohé ďalšie informácie, ktoré sú pre vymáhací proces dôležité. Samotné vymoženie pohľadávok, ako aj sledovanie ekonomického správania dlžníka tvorí taktiež iba časť správy pohľadávok.

V súčasnosti sme jedinou spoločnosťou na trhu, ktorá dokáže efektívne sledovať pohyb majetku dlžníkov na rôznych úrovniach, ako aj ich ostatné pôsobenie v spoločnosti, a to najmä vďaka jedinečnému softvéru, ktorý vlastníme. Aj my si uvedomujeme, že nie je možné, aby vykonával všetky takéto úkony náš zamestnanec, a preto sme navrhli a vytvorili program, ktorý zabezpečuje všetky podstatné informácie pre vymáhací proces.

Ak bude chcieť dlžník prepísať majetok, zabránime tomu. Ak dlžník majetok už prepísal, budeme takýto prevod rozporovať a budeme chcieť dosiahnuť zrušenie právneho úkonu, ktorým takýto majetok prepísal. Ak dlžník vyhlási konkurz, okamžite prihlásime pohľadávky do konkurzného konania. Ak dlžník finančne „vykradne“ vlastnú spoločnosť, aby sa vyhol svojim záväzkom, vyvodíme osobnú zodpovednosť konateľov v obchodnoprávnej, ako aj trestnoprávnej rovine. A ak dlžník  vymyslí spôsob zbavenia sa svojich záväzkov, ktorý ešte nepoznáme, prispôsobíme sa a takémuto spôsobu zabránime.

Všetky vyššie popísané úkony a postupy prispievajú ku komplexnej správe pohľadávok.To,čo vám ponúkame a čím sa natoľko líšime od konkurencie a advokátov, je vyspelá technická efektívnosť na úrovni, ktorá nemá v súčasnosti konkurenciu.