fbpx

Cenník vymáhania pohľadávok

Veľa potencionálnych zákazníkov sa často pýta na cenník vymáhania pohľadávok. Pokiaľ ste účelovo hľadali služby, ktoré poskytuje naša spoločnosť, disponujete určitou pohľadávkou po lehote splatnosti, ktorú neviete bez pomoci vymôcť. Je veľmi pravdepodobné, že ste sa už pokúsili túto pohľadávku vymôcť svojpomocne, avšak neuspeli ste. Máte iba 3 možnosti. Buď sa zmierite s tým, že svoje peniaze už neuvidíte, čo určite nechcete, zaplatíte si advokáta, ktorý vás bude vo vymáhaní zastupovať alebo vám s vymáhaním môže pomôcť naša spoločnosť.

Či už ste podnikateľ alebo nie, určite nechcete stratiť ďalšie financie na zastupovaní, obzvlášť, keď ide o peniaze, ktoré sú právom vaše a už ste ich mali mať na účte. Jedna z prvých otázok, ktorú ste si položili, bola, aký je asi cenník vymáhania pohľadávok? Povedzme si úprimne, cenník služieb advokátov predstavuje častokrát vyššie sumy, ako má samotná pohľadávka hodnotu, najmä ak dlžník popiera existenciu takejto pohľadávky. A to hovoríme iba o odmene advokáta bez súdnych poplatkov, ktoré budete rovnako musieť platiť, keďže advokátske kancelárie nikdy takéto poplatky neuhrádzajú.

Súdny poplatok sa v klasických sporových konaniach vypočítava z celkovej istiny v konaní. Istinou je vlastne výška vašej pohľadávky, ktorá môže byť navýšená o rôzne príslušenstvo ako napr. úroky či poplatky (ak na nich máte nárok). Súdny poplatok je v zmysle zákona stanovený vo výške 6 % z celkovej výšky istiny. Na prvý pohľad sa to právne neznalému človeku môže zdať ako zanedbateľná čiastka, no treba si uvedomiť, že výšku (nech už je akákoľvek) súdneho poplatku budete v prípade vymáhania pohľadávky prostredníctvom advokáta hradiť vy.

Pre jednoduché porozumenie si predstavme jeden štandardný prípad. Spoločnosť „A“ (veriteľ) má voči Spoločnosti „B“ (dlžník) v dispozícii pohľadávku v podobe nezaplatenej faktúry na sumu 10.000 €. Výška súdneho poplatku by tak bola 600 €. V takomto prípade vy ako klient, domáhajúci sa svojho nároku (pohľadávky), kontaktujete advokáta za účelom vymoženia pohľadávky. Okrem cenníkovej odmeny advokáta (v bratislavskom kraji spravidla 120,- Eur/hodina), do ktorých spadá každá hodina, ktorú advokát strávi pri vašom konaní či už priamo na súdnom konaní alebo pripravovaním dokumentov, či konzultáciou, na vašich pleciach zostane ešte aj povinnosť uhradiť súdny poplatok, ktorý je pri našom ilustračnom príklade vo výške 600 €. Pre príklad sme uviedli istinu vo výške 10.000€. Čo, ak však pôjde o oveľa vyššiu pohľadávku, napr. vo výške 100.000 € ?

Predstavte si, že súd rozhodne vo váš neprospech. Čo urobíte? Odvoláte sa. Tu už musíte zaplatiť ďalší súdny poplatok, a to poplatok za odvolanie. Uveďme si príklad, kde by ste prehrali aj druhostupňové konanie. Jedine, čo vám zostane, bude podať dovolanie a vznikne vám povinnosť zaplatiť ďalší súdny poplatok. V dovolacom konaní musíte byť dokonca zo zákona zastúpený advokátom. Samy si skúste povedať, koľko asi účtovaných hodín môžu trvať všetky tieto konania. Predstavte si, že by ste nakoniec aj tak prehrali. Viete, kto musí zaplatiť za trovy právneho zastúpenia protistrany? Budete to vy.

Teraz mi dovoľte predstaviť vám cenník vymáhania pohľadávok spoločnosti Claims Collection. Nechcete platiť drahé služby právnej pomoci? Neplaťte! My vám za naše služby nezaúčtujeme nič. Nechcete platiť súdne poplatky za konanie? Neplaťte! V prípade, ak posúdime vymožiteľnosť pohľadávky ako nerizikovú, súdny poplatok zaplatíme za vás. Nechcete platiť ani žiadne ďalšie súdne poplatky? Tak ich neplaťte a nechajte nás zaplatiť ich za vás. A čo v prípade nutnosti právneho zastúpenia advokátom v dovolacom konaní? Tých rovnako vyplatíme my a nie iba ich, ale v prípade, ak by sme predsa len prehrali, tak zaplatíme aj za právne služby advokáta protistrany.

Sme si svojimi kvalitami až takí istí. To je ďalší dôkaz toho, že spoločnosť Claims Collection, ako odborník v oblasti vymáhania pohľadávok, robí svoju prácu s vysokou odbornosťou, zaručujúcou vysokú mieru úspešnosti, pričom hľadí na komfort a minimálnu zaťaženosť svojich klientov. 

Určite sa teraz pýtate, na čom potom môže naša spoločnosť zarábať. Nárok na odmenu nám vznikne iba v prípade, ak vaše pohľadávky vymôžeme, pričom na našej prípadnej odmene sa vopred percentuálne dohodneme ešte pred začatím vymáhacieho procesu. Aj z tohto dôvodu si môžete byť istí našou motiváciu a snahou vymôcť vám vaše pohľadávky.

Nechcete nás kontaktovať, pretože si myslíte, že by sme si účtovali príliš veľa? Tak nás nekontaktujte a pozrite si náš transparentný cenník vymáhania pohľadávok našej spoločnosti na nasledujúcom odkaze. Ak vás naša ponuka už zaujala a naša odmena sa vám zdá prijateľná, kedykoľvek nás kontaktujte, bezodkladne začneme vymáhací proces a získame, čo je právom vaše.