fbpx

Neuhradené faktúry

Najčastejšími pohľadávkami, s ktorými sa podnikatelia v praxi stretávajú, sú neuhradené faktúry. Pokiaľ ste už skúsený podnikateľ, tak viete, že niekoľko nezaplatených faktúr ešte neznamená, že svoje peniaze už neuvidíte. Pri predajoch na faktúry si je ale potrebné uvedomiť niekoľko kľúčových skutočností.

Vymáhanie neuhradených faktúr je komplexný proces, ktorý zahŕňa množstvo krokov. V prvom rade je potrebné zistiť o dlžníkovi všetky podstatné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na jeho platobné schopnosti. My si takéto informácie zistiť vieme na základe jedinečného softvéru, ktorý bol vypracovaný výlučne pre našu spoločnosť. Dostatok informácií je to najdôležitejšie pre vymáhací proces, nakoľko práve takéto informácie nám umožnia zistiť, či dlžník zavádza alebo nie, na základe čoho potom vyhodnotíme ďalšie kroky smerujúce k úplnému vymoženiu vašich pohľadávok.

Neuhradené faktúry sú osobitný druh pohľadávky, pričom by ste mali zohľadniť viacero skutočností. Nakoľko ste dlžníkovi vystavili faktúru, jedná sa pravdepodobne o obchodného partnera, s ktorým by ste neradi prerušili obchodné styky. Predsa len chcete iba to, čo je právom vaše a nechcete si pohnevať obchodných partnerov alebo ohroziť svoje podnikanie. Z tohto dôvodu vám poradíme, aby ste pri dlžníkoch s neuhradenými faktúrami, ktorí sú zároveň vašimi vernými zákazníkmi alebo obchodnými partnermi, počkali s vymáhaním dlhšie ako pri ostatných dlžníkoch. Koniec koncov aj vďaka takýmto obchodným partnerom sa vyvíja vaše podnikanie. Štatisticky podnikatelia platia až 13% faktúr po lehote splatnosti, pričom v Bratislavskom kraji je to až 19%. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o alarmujúce čísla, avšak v skutočnosti ide o bežnú podnikateľskú prax na Slovensku.

Ak ste si však istí, že vám dlžník plniť nebude, musíte sa pripraviť na vymáhací proces. Nakoľko čítate tento článok, už ste svojho dlžníka pravdepodobne kontaktovali telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, avšak svoje pohľadávky ste nevymohli. „Odmlčanie“ dlžníkov je taktiež bežným javom a to nielen v slovenskom podnikateľskom prostredí, ale aj v zahraničí.

Práve pre podnikateľov, ako ste vy existuje naša spoločnosť, ktorá zabezpečí za vás všetky potrebné kroky smerujúce k úplnému vymoženiu vašich pohľadávok. My chápeme, že sa musíte venovať svojim podnikateľským aktivitám a nemáte možnosť sa venovať aj takýmto nepríjemnostiam a vy určite chápete, že na to, aby ste sa stali v niečom odborníkom, musíte tomu obetovať všetok svoj voľný čas. A keďže my všetok náš čas venujeme práve vymáhaniu pohľadávok, za roky našej praxe sme získali rozsiahle znalosti, ktoré nám pomáhajú vymôcť vaše pohľadávky rýchlo a efektívne.

Naša spoločnosť je zložená z kvalifikovaných odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú rôznym oblastiam práva a v dôsledku individuálneho prístupu k zákazníkovi dokážeme zabezpečiť vysokú úroveň vymožiteľnosti vašich pohľadávok.

Samozrejme, že môžete svoje neuhradené faktúry vymáhať aj svojpomocne, pričom v tomto prípade vám želáme veľa úspechov. Ak by ste sa však do budúcnosti rozhodli, že potrebujete využiť naše služby, môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Predsa len, pokiaľ nič nevymôžeme, nič neplatíte.