fbpx

Odkúpenie dlhu

Jedným z vyhľadávaných spôsobov riešenia problémov so vzniknutými pohľadávkami, je odkúpenie dlhu inou spoločnosťou. Tento spôsob je vhodný najmä pre klientov s konzervatívnejšími požiadavkami, ktorí sú opatrnejší vo svojom podnikaní alebo ktorí potrebujú udržať cash-flow. Tento spôsob jednoznačne znižuje riziko nevymoženia pohľadávok, avšak za cenu nižšieho finančného uspokojenia. Odúpenie dlhu nie je naviazané na reálne vymoženie, čo so sebou prináša istý profit pre veriteľa predávajúceho svoju pohľadávku. Všetko riziko v tomto prípade znáša spoločnosť, ktorá takúto pohľadávku odkupuje. Naša spoločnosť poskytuje dva spôsoby vymoženia vašich pohľadávok. Prvým je, že budete uspokojení až z reálne vymoženej časti pohľadávok. Pri tomto spôsobe naši klienti neplatia žiadne poplatky alebo trovy konania a naša spoločnosť je platená jedine v prípade reáleho vymoženia pohľadávok, čo je pre vás nespornou výhodou. Z tohto dôvodu viete, že na vymožení máme rovnako veľký záujem, ako máte vy. Druhým spôsobom je odkúpenie vašej pohľadávky, kedy si je však potrebné uvedomiť, že získate späť percentuálne nižšiu čiastku z hodnoty vašich pohľadávok.

Z dôvodu nižšej návratnosti je táto možnosť pre klienta obvykle menej výhodnou. Predstavme si však teraz výhody odkúpenia dlhov, t.j. vašich pohľadávok. Tou najväčšou výhodou je eliminácia rizika neúspešnosti pri vymáhaní pohľadávok alebo zníženie časovej náročnosti súdnych konaní. Druhou výhodou je skutočnosť, že udržíte cashflow, čo je pre niektorých klientov častokrát rozhodujúci faktor. Máte uviaznutý kapitál v nesplatených faktúrach, pritom by ste ním zase potrebovali vyplatiť svojich dodávateľov, iné bežné výdavky, prípadne by ste takýto kapitál vedeli lepšie zhodnotiť? V tomto prípade je pre vás odkúpenie dlhu (vašich pohľadávok) tým správnym riešením. Je dôležité si uvedomiť, že aj nižšia návratnosť pohľadávok má svoje výhody, najmä pokiaľ ste dlžníkom aj vy. V prípade, že máte s obchodnými partnermi dohodnuté zmluvné pokuty, úroky, prípadne termíny, ktorých stihnutie záleží na možnosti zaplatenia technologického rozvoja, môže byť pre vás odkúpenie vašich pohľadávok z dlhodobého hľadiska výhodnejšia možnosť, ktorá bude predstavovať nižšiu stratu. Pokiaľ však patríte medzi podnikateľov, pre ktorých je dôležitejšia dlhodobá návratnosť, tak vám odporúčame využiť našu druhú službu, kedy síce dostanete svoje finančné prostriedky až v prípade reálneho vymoženia pohľadávok, avšak zároveň získate oveľa vyššiu návratnosť. Nevýhodou odkúpenia vašich pohľadávok je aj skutočnosť, že čím staršiu pohľadávku máte, tým nižšia bude hodnota za jej odkúpenie, čo ešte dodatočne zníži vašu návratnosť.

V prípade, ak však potrebujete financie ihneď a úver alebo pôžička pre vás nepredstavuje tú správnu možnosť, radi vám s vašim problémom pomôžeme. Ďalšou nespornou výhodou je aj fakt, že vy už nebudete s pohľadávkou ani dlžníkom akokoľvek zaťažovaný alebo obťažovaný.

Či už sa rozhodnete pre možnosť odkúpenia dlhu alebo ste ochotní počkať na reálne vymoženie vašich pohľadávok, zverenie vašich pohľadávok do rúk profesionálnej vymáhacej spoločnosti je vždy dobrá možnosť, a to najmä z dôvodu, že u dlžníkov vzbudzujeme rešpekt a jednajú s nami iným spôsobom ako s vami. Rovnako, naše právne vedomosti, ktoré sú potrebné pre úspešne vymoženie vašich pohľadávok, zaručujú vyššiu mieru úspešnosti.

Ak ste sa dočítali až sem, je veľmi pravdepodobné že naše služby skutočne potrebujete. Neváhajte nás preto kontaktovať prostredníctvom e-mailu, tel. čísla alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je uvedený na našej webovej stránke. Veríme, že budete s našimi službami spokojní a že dosiahneme vami sledovaný výsledok.