fbpx

Odkúpenie pohľadávok – cena

Pri výbere profesionálnej spoločnosti, ktorá bude vymáhať vaše finančné prostriedky, sa vo vlastnom záujme budete chcieť vyhnúť spoločnostiam, ktoré používajú naučené skriptá, nemajú s vymáhaním dostatočné skúsenosti alebo im chýbajú znalosti z relevantných príbuzných odvetví.

Naša spoločnosť vám ponúka to, čo pri vašom výbere zohrá najdôležitejšiu úlohu: servis, poznatky, integritu a predovšetkým výsledky, resp. pravdepodobnosť reálneho vymoženia vašich pohľadávok.

Napriek tomu patria v tomto odvetví naše služby medzi cenovo najdostupnejšie a v pomere ceny a úspešnosti nemáme na trhu konkurenciu. Naša spoločnosť odkupuje pohľadávky s odloženou splatnosťou kúpnej ceny naviazanou na reálne vymoženie pohľadávky, pričom tento spôsob zabezpečuje ochranu našej spoločnosti, ako aj vašej spoločnosti alebo osoby, nakoľko sa predchádza rizikám z nevymožiteľnosti. Tento spôsob je najpreferovanejší zo strany našich klientov, nakoľko klienti majú možnosť získať vysokú návratnosť svojej pohľadávky s nulovými stratami v prípade nevymožiteľnosti z našej strany.

Odkúpenie pohľadávok s odloženou splatnosťou kúpnej ceny naviazanou na reálne vymoženie pohľadávky je najpreferovanejší spôsob využitia našich služieb. Pri takomto type odkúpenia pohľadávok si zabezpečujete najvyššiu možnú kúpnu hodnotu (cenu). Faktorov, ktoré zohrávajú pri určovaní ceny podstatnú rolu, je viacero. Medzi najzákladnejšie z nich patrí napr. určenie premlčania, vyhodnotenie dôkazov, preverenie dlžníka, zistenie platobných možností dlžníka. Z tohto dôvodu vám konkurencia nedá dopredu určenú hodnotu sumy (cenu), za ktorú by odkúpila vaše pohľadávky. Nedajú vám však takéto ohodnotenie aj z iného dôvodu, a tým je skutočnosť, že z psychologického hľadiska je oveľa ťažšie odmietnuť služby niekoho, s kým ste už reálne naviazali kontakt, a kto sa s vašim prípadom oboznámil. My odmietame hrať takéto psychologické hry a práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že vyššie uvedené faktory budeme používať pri tomto type odkúpenia pohľadávok výhradne na určenie skutočnosti, či vaše pohľadávky kúpime alebo nie.

Pokiaľ chcete vedieť maximálnu hodnotu ceny za odkúpenie pohľadávok, prosím kliknite na tento odkaz , kde máte takéto informácie poskytnuté v prehľadnej forme. Ceny za odkúpenie pohľadávok na tomto odkaze sú maximálne, to znamená, že po vyhodnotení ďalších faktorov sa môže takáto cena iba zvýšiť a vám získať ďalšie finančné prostriedky.

Nebude sa vám páčiť cena za odkúpenie pohľadávok? Tak nás jednoducho nemusíte kontaktovať a môžete sa s vašim problémom obrátiť na inú spoločnosť, ktorá vám predloží svoju ponuku a ak nebudete spokojní ani s ňou, tak môžete kedykoľvek kontaktovať nás a my sa o váš problém postaráme.

Naša spoločnosť odkupuje aj pohľadávky, ktorých splatnosť kúpnej ceny nie je naviazaná na reálne vymoženie pohľadávky. Avšak vzhľadom k tomu, že tento spôsob si vyžaduje overenie stavu dlžníkovho majetku a faktickú vymožiteľnosť, nemôžeme poskytnúť dopredu určený cenník, nakoľko jeho určenie bude vždy závisieť nielen od konkrétnej hodnoty pohľadávky, ale aj od konkrétneho dlžníka. V prípade, že máte záujem o takýto spôsob odkúpenia pohľadávok, kontaktujte nás prosím e-mailom alebo telefonicky. Aj napriek skutočnosti, že takúto cenu za odkúpenie pohľadávok nevieme bez podkladov určiť, budeme sa snažiť urobiť všetko, čo je v našich silách, aby ste boli spokojní.