fbpx

Vymáhanie pohľadávok Bratislava – veľkomestá

Dynamika veľkomiest je prirodzene rýchlejšia a pružnejšia ako dynamika v regiónoch. To platí ako v ekonomike a v spoločenskej sfére, tak aj v našej podnikateľskej oblasti vymáhania pohľadávok. Z tohto dôvodu je aj pochopiteľné, že každé z týchto území má svoje vlastné špecifiká a potreby, ktoré je vhodné napĺňať individuálne s osobitným prístupom.

V Bratislave v posledných rokoch pribudlo množstvo podnikateľov z odľahlejších častí našej krajiny a práve tu sa vyvinulo prekvitajúce centrum celého ekonomického diania a rozvoja našej krajiny. Priemysel a väčšina podnikateľskej aktivity sa koncentruje práve na tomto malom území, čo zapríčinilo silno konkurenčné prostredie. Pre väčšinu podnikateľov sú spolupracujúci obchodní partneri iba prostriedkom k dosiahnutiu cieľa, ktorým je zisk. Práve takéto konkurenčné prostredie a úplne odosobnenie sa od akýchkoľvek bližších vzťahov s obchodnými partnermi sú dôvodom vzniku neprijateľného správania určitých podnikateľov.

Smutnou skutočnosťou je, že určití podnikatelia/dlžníci si matematicky vykalkulujú, že je jednoduchšie za objednaný tovar nezaplatiť, nakoľko vedia, že iba malé percento podnikateľov  bude svoje pohľadávky vymáhať. Samozrejme, že to nie je férový prístup a takýto postup je neprijateľný v spoločenskej praxi. Takíto podnikatelia si hľadajú a vymýšľajú výhovorky rôzneho typu, aby vám odôvodnili, prečo nemohli za vašu prácu alebo tovar zaplatiť. Výhovorky, s ktorými sa často stretávame sú napríklad tvrdenia dlžníkov, že im tovar nikdy nebol doručený alebo v prípade využívania služieb, že ste svoju časť zmluvnej dohody nesplnili na dostatočne kvalitnej úrovni. Niektorí dlžníci vám však nezaplatia z toho najjednoduchšieho dôvodu, a to, že chcú jednoducho ušetriť. Takýmto naťahovaním im však ide iba o to, aby dosiahli premlčanie  vašich pohľadávok. (Viac o premlčaní sa dočítate v našom článku  Často kladené otázky na tému vymáhanie pohľadávok).

Našťastie pre poškodených podnikateľov predstavuje naša spoločnosť žiadanú pomoc, za ktorú zaplatia iba v prípade, ak ich pohľadávky reálne vymôžeme. Pokiaľ necháte vymáhanie vašich pohľadávok na našu spoločnosť, zbavíte sa zbytočného stresu, ktorý vám dlžník spôsobuje. Veľkou výhodou je aj výrazné zvýšenie pravdepodobnosti vymoženia vašich pohľadávok z dôvodu odbornej prípravy a našej špecializácie na danú problematiku. Uvedené je viac rozpísané a podložené v našich ďalších článkoch, napríklad Ako si poradiť s dlžníkmi alebo Odkúpenie pohľadávok. Skúsenosti členov našej spoločnosti už boli preverené pri tých najväčších dlžníkoch, ktorým sme sa nebáli postaviť, pričom sme boli dokonca schopní vyvodiť pri nepovolených machináciách v jednotlivých spoločnostiach aj osobnú zodpovednosť konateľov.

Pokiaľ ako podnikateľ máte skúsenosti s pravidelným nesplácaním záväzkov za vaše služby alebo tovar, máte o dôvod viac zveriť svoje pohľadávky a ich správu do rúk odborníkom. V podnikateľskej praxi je bežné, že faktúru splatnú v určitý dátum protistrana vyplatí až o pár mesiacov neskôr a niekedy aj s presne čakaným omeškaním. Toto nepovažujeme za dôvod na obavu za predpokladu, ak neexistujú iné osobité okolností. Ak už je to však vyše pár mesiacov a váš obchodný partner/dlžník neodpovedá, ani nereaguje na vaše správy, je potrebné zbystriť pozornosť, pretože ak by dlžník mal záujem uhradiť svoje záväzky, určite by mal vás sám požiadal o odklad alebo o splátkový kalendár.  

Či už sa na našu spoločnosť obrátite s jedným alebo viacerými dlžníkmi, odbremeníme vás od starostí spojených s vymáhaním pohľadávok, pričom si rovnako zabezpečíte kvalitu vymáhania, ktorú by ste si samy pravdepodobne nedokázali zabezpečiť na dostatočne potrebnej úrovni. Nepochybujeme, že sa vyznáte vo vašom podnikaní, a dúfame, že vám budeme mať možnosť ukázať, že my sme taktiež odborníci v tom našom. Veľkou výhodou je aj skutočnosť, že nemusíte zaťažovať vašich zamestnancov zbytočnou prácou naviac. Zverenie spravovania vašich pohľadávok do našich rúk je výhodné ako pri malých objemoch pohľadávok, tak aj pri veľkých pohľadávkach. Žiadna pohľadávka pre nás nie je tak malá, aby sme sa ňou nezaoberali, a ani moc veľká, aby sme sa zľakli ju prevziať.

Nemusíte sa spoliehať iba na tento článok a naše slovo, môžete si našu spoločnosť a jej spokojných zákazníkov vyhľadať aj prostredníctvom ktoréhokoľvek internetového prehliadača a webových odkazov. Sme si našou kvalitou a službami tak istí, že nemáme obavu o to, čo by ste mohli na internete nájsť.

Čo sa týka našej odmeny, sme jedna z mála spoločnosti na Slovensku, ktorá je v tejto časti úplne transparentná, o čom sa môžete presvedčiť  v našom Cenníku na našej internetovej stránke.  V prípade akýchkoľvek otázok nás samozrejme neváhajte kontaktovať, či už telefonicky, alebo e-mailom.