Neuhradené faktúry

neuhradené faktúry

Najčastejšími pohľadávkami, s ktorými sa podnikatelia v praxi stretávajú, sú neuhradené faktúry. Pokiaľ ste už skúsený podnikateľ, tak viete, že niekoľko nezaplatených faktúr ešte neznamená, že svoje peniaze už neuvidíte. Pri predajoch na faktúry si je ale potrebné uvedomiť niekoľko kľúčových skutočností. Vymáhanie neuhradených faktúr je komplexný proces, ktorý zahŕňa množstvo krokov. V prvom rade je potrebné zistiť o dlžníkovi všetky podstatné informácie, ktoré by mohli mať vplyv na jeho platobné schopnosti. My si takéto informácie zistiť vieme na základe jedinečného softvéru, ktorý bol vypracovaný výlučne pre našu spoločnosť. Dostatok informácií je to najdôležitejšie pre vymáhací proces, nakoľko práve takéto informácie nám umožnia zistiť, či dlžník zavádza alebo nie, na základe čoho potom vyhodnotíme ďalšie kroky … Viac…

Mimosúdne vymáhanie dlhov

mimosúdne vymáhanie dlhov

V minulom článku sme si popísali všeobecný proces mimosúdneho vymáhania dlhov. V tomto článku by sme vám radi priblížili spôsob, ktorým dosiahneme mimosúdnu dohodu s dlžníkmi. Každý, kto pracuje s dlžníkmi na pravidelnej báze, vie, že dlžníci použijú všetky existujúce výhovorky, len aby nemuseli plniť svoje povinnosti. Veritelia spravidla nemajú možnosť overiť si pravdivosť informácií, ktoré im dlžníci povedia, a preto sú často náchylní k tomu, aby dlžníkom poskytli dodatočný čas na ich plnenie. Tento postup sa však veriteľom nevypláca a má za následok akurát tak priblíženie sa k termínu premlčania pohľadávok, čo dlžníci veľmi dobre vedia. Naša spoločnosť sa taktiež venuje aj súdnemu vymáhaniu pohľadávok. Mimosúdne vymáhanie dlhov: ako prebieha? Najzakladanejším predpokladom k dosiahnutiu úspešného mimosúdneho … Viac…

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok patrí medzi nepríjemné a nežiadúce súčasti podnikania. Avšak práve z dôvodu, že ide o nevyhnutnú súčasť podnikania, je potrebné takýto proces čo najviac zefektívniť. Nakoľko však ide o komplexný proces, najefektívnejším a najlacnejším riešením je spolupracovať s odborníkmi, ktorí sa v tomto odvetví špecializujú a vedia, ako získať vaše finančné prostriedky čo najrýchlejšie. Dôležitosť znalostí, ktorými títo odborníci disponujú, môžu skrátiť dobu vymoženia vašich pohľadávok o celé mesiace a niekedy až roky, a to najmä z dôvodu, že dokážu prinútiť dlžníkov plniť svoje záväzky ešte pred začatím súdneho konania, a teda zabezpečiť mimosúdne vymoženie pohľadávok. Naša spoločnosť poskytuje komplexný servis vymáhania pohľadávok, pričom sa špecializujeme aj na mimosúdne vymáhanie pohľadávok, čím šetríme čas strávený v súdnom konaní, ako aj finančné prostriedky dlžníkom. Ušetriť finančné … Viac…

Odkúpenie pohľadávok – cena

odkúpenie pohľadávok cena

Pri výbere profesionálnej spoločnosti, ktorá bude vymáhať vaše finančné prostriedky, sa vo vlastnom záujme budete chcieť vyhnúť spoločnostiam, ktoré používajú naučené skriptá, nemajú s vymáhaním dostatočné skúsenosti alebo im chýbajú znalosti z relevantných príbuzných odvetví. Naša spoločnosť vám ponúka to, čo pri vašom výbere zohrá najdôležitejšiu úlohu: servis, poznatky, integritu a predovšetkým výsledky, resp. pravdepodobnosť reálneho vymoženia vašich pohľadávok. Napriek tomu patria v tomto odvetví naše služby medzi cenovo najdostupnejšie a v pomere ceny a úspešnosti nemáme na trhu konkurenciu. Naša spoločnosť odkupuje pohľadávky s odloženou splatnosťou kúpnej ceny naviazanou na reálne vymoženie pohľadávky, pričom tento spôsob zabezpečuje ochranu našej spoločnosti, ako aj vašej spoločnosti alebo osoby, nakoľko sa predchádza rizikám z nevymožiteľnosti. … Viac…

Vymáhanie pohľadávok postup

vymáhanie pohľadávok postup

Spoločnosť ClaimsCollection, s.r.o. je vyhľadávaná spoločnosť, ktorá má dôsledne premyslený každý krok smerujúci voči dlžníkom. Náš tím je svojim klientom neustále k dispozícii a výsledok efektívnej práce je zrkadlom tvrdého a dôsledného prístupu nášho tímu. Aký je postup vymáhania pohľadávok? Nakoľko sa zaujímate ako získať vyplatenie svojich pohľadávok, tak vás nebudeme zahlcovať nepodstatnými informáciami. Postup vymáhania pohľadávok je v našej spoločnosti nasledovný. Prvý krok postupu vymáhania pohľadávok spočíva v oslovení našej spoločnosti telefonicky, písomne alebo prostredníctvom e-mailu. V každom prípade je nutné, aby došlo z vašej strany k objasneniu situácie, v akej sa ako veriteľ nachádzate. Náš tím dôkladne rozanalyzuje vašu pohľadávku a bude vám písomne poskytnutý návrh možného riešenia vymoženia vašej pohľadávky, … Viac…

Správa pohľadávok

správa pohľadávok

Správa pohľadávok býva náročný a zdĺhavý proces. Či už ste sa rozhodli zastupovať sa pri vymáhaní pohľadávok sám alebo ste sa nechali zastúpiť advokátom, vymôcť všetky pohľadávky býva náročné aj po technickej stránke. Dlžník, či už fyzická alebo právnická osoba, figuruje v rôznych registroch, je predmetom rôznych konaní, či sa dokonca zbavuje svojho majetku, aby predišiel vyplateniu svojich dlhov. Všetky tieto informácie sú dátami roztrúsenými na rôznych miestach. Ak má byť správa pohľadávok vykonávaná na profesionálnej úrovni, musia byť zabezpečené všetky podstatné informácie. Informácie o dlžníkovi a povahe vašej pohľadávky, sú najpodstatnejšou časťou celého vymáhacieho procesu. Tie informácie, ktoré nám však poskytnete vy, sú podstatné iba pre samotné vymoženie vašej pohľadávky. Aj keď sa môže … Viac…

Odkúpenie pohľadávok

odkúpenie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok môže prebiehať viacerými spôsobmi. Klient môže vymáhať pohľadávky sám vo vlastnom mene, čo bez právneho vzdelania nie je najjednoduchšia cesta alebo sa môže nechať zastúpiť advokátom, ktorý mu s vymáhaním pomôže, avšak takáto právna pomoc býva nákladnou položkou v účtovníctve, pričom advokát nie je motivovaný dosiahnuť reálne vymoženie klientových pohľadávok. Aby sme však nekrivdili advokátom, tak vo väčšine prípadov budú zastupovanie svojho klienta vykonávať svedomito. Treba si však uvedomiť, že čím svedomitejšia práca bude odvedená, tým dlhšie musí zákonite trvať aj príprava na zastupovanie, čo sa premietne v dĺžke fakturovaných hodín. Väčšina podnikateľov nemá čas naťahovať sa s dlžníkmi, nakoľko sa musia sústrediť na svoje podnikateľské aktivity. Taktiež neprospieva … Viac…

Ako si poradiť s dlžníkmi?

ako si poradiť s dlžníkmi

Každý lekár Vám povie, že najlepším liekom na chorobu je prevencia. Rovnaký princíp sa uplatňuje aj pri vymáhaní pohľadávok. Jediným rozdielom je, že „právnou prevenciou“ nie je pravidelná preventívna prehliadka ale legitímne uzatvorený právny dokument. Riadne skonštruovaná a všetkými zmluvnými stranami podpísaná zmluva Vám vie ušetriť veľa problémov, času, ale najmä peňazí. V právnom prostredí koluje výraz, že papier znesie všetko. Tento výrok znamená, že aj keď ste mysleli takmer na všetko, môže sa stať, že niektoré zmluvné podmienky, ktoré ste si dohodli, budú neplatné. Práve z tohto dôvodu je potrebné pred začatím súdneho konania preskúmať všetky možné slabiny, ktoré by mohli zapríčiniť Váš neúspech pri vymáhaní, a na každú z nich pripraviť … Viac…

Vymáhanie dlhu – aký je postup?

vymáhanie pohľadávok postup, vymáhanie dlhu postup

Aký je postup pri vymáhaní dlhu a spravovanie pohľadávok? Vymáhanie a spravovanie dlhov s právnou pomocou je najefektívnejší spôsob, ako získať svoje peniaze späť. Všetci sa špecializujeme na určitú profesijnú oblasť, v ktorej sa snažíme byť čo najefektívnejší. Z objektívnych dôvodov nie je možné, aby každý jeden človek ovládal všetky podstatné oblasti záujmu. V prípade choroby nečítame medicínske články alebo knihy, ale navštívime vysokoškolsky vzdelaného profesionála (lekára), ktorý disponuje potrebnými znalosťami. Z rovnakého dôvodu si nedávame peniaze pod vankúš, ale ich uložíme do správy banky. Priznajme si, že jediné čo nás drží od toho, aby sme všetky naše povinnosti preniesli na iných, je nedostatok finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu väčšina z nás nemá vlastného kuchára, šoféra … Viac…

Nastavenie súkromia

   Necessary

   Advertising

   Analytics

   Other